นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) สร้างความมั่นใจ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 100%

นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความสะอาดปลอดภัยของโรงงานและสุขอนามัยพนักงาน ...

นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) สร้างความมั่นใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 100%

Nov 12, 2021

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์ยากลำบากที่โรงงานของเราต้องเผชิญร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมไทย นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความสะอาดปลอดภัยของโรงงานและสุขอนามัยพนักงานทุกคน ในช่วงที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการระบาดของโรค เราได้ดำเนินนโยบายดูแลความสะอาดของโรงงานและมาตรการดูแลสุขภาพของพนักงานตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลางและโรงงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ มีการติดตั้งเจลล้างมือให้พนักงานใช้ทุกครั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เว้นระยะห่าง และล้างมือทุกครั้งก่อนการการปฏิบัติงานในไลน์ผลิต พร้อมทั้งทำความสะอาดรถขนส่งสินค้าและตัวสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

ในปัจจุบันนอกจากนโยบายและมาตรการด้านสาธารณะสุขที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมาแล้ว ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพพนักงานและลูกค้า นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์)ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน ครบ 2 เข็มแล้ว 100% พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 ในพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน

นิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และร่วมกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โควิด-19 อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้โดยเร็ว

Share :