นวัตกรรมสิ่งทอต้านแบคทีเรีย

สิ่งทอนาโน เป็นเทรนด์สิ่งทอที่นำนาโนเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการผลิดสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางประการให้กับสิ่งทอ ...

นวัตกรรมสิ่งทอต้านแบคทีเรีย

Nov 12, 2021

ในปัจจุบันเทรนด์การพัฒนาสิ่งทอด้วยนวัตกรรมนาโนกำลังเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 

สิ่งทอนาโน เป็นเทรนด์สิ่งทอที่นำนาโนเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการผลิดสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางประการให้กับสิ่งทอ สิ่งทอนาโนจะมีอนุภาคนาโน (nanoparticles) หรือ เส้นใยนาโน (nano-fiber) อยู่บนชั้นผิวหรือผสมอยู่ในเนื้อของเส้นใยผ้า หรือมีชั้นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่บนผิวของเส้นใยผ้า ด้วยการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบของอนุภาคจึงทำให้เกิดคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นบนเส้นใยผ้า

เส้นใยต้านแบคทีเรียก็เป็นนาโนเทคโนโลยีที่เข้าปรับปรุงเส้นใยให้มีคุณสมบัติพิเศษช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คุณสมบัติของเส้นใยต้านแบคทีเรียจะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ลดความเสียหายของเส้นใยที่เกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียที่ทำให้เส้นใยเปื่อยขาดง่าย ทำให้สิ่งทอที่ผลิตจากเส้นใยต้านแบคทีเรียมีความทนทานมากยิ่งขึ้น และช่วยลดกลิ่นที่สะสมในเนื้อผ้า จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องซักล้างบ่อยจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า และลดการปล่อยของเสียและเส้นใยสังเคราะห์หรือไมโครไฟเบอร์ลงสู่แหล่งน้ำ ช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้

สิ่งทอหน้าแคบจากโรงงานนิวยงฮั้ว (ไทยแลนด์)  สามารถเลือกใช้เส้นใยต้านแบคทีเรียผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสิ่งทอหน้าแคบที่ผลิตด้วยเส้นใยต้านแบคทีเรียหรือต้องการสั่งผลิตสิ่งทอหน้าแคบจากเส้นใยต้านแบคทีเรีย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

Share :